welk dier is dit?

Overslaan

Bek bovenstandig, langwerpig lichaam, zilverachtig met wit doorzichtige hoekige vinnen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/40/alver.html?tab=1

2 gescheiden rugvinnen, op voorste rugvin een zwarte stip zichtbaar, over het lichaam lopen verticale donkere strepen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/65/baars.html?tab=1

Bek onderstandig met dikke uitstulpbare lippen. Puntige snuit. 4 bekdraden. Rugvin is hol ingesneden.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/47/barbeel.html?tab=1

Let op! Lijkt op rivierprik.

Kleiner dan 20 cm. Klein slangvormig, zuigbek, 7 kieuwopeningen als stippen op zijlijn. Larven missen ogen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/3/beekprik.html?tab=1

Let op! Lijkt op kleine modderkruiper en op riviergrondel.


Langwerpig, lichaam en vinnen bruin onregelmatig vaag gevlekt, 6 bekdraden van ongelijke lengte.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/56/bermpje.html?tab=1

Klein en zilverig, bek eindstandig, horizontale blauw-groene streep op achterzijde, in paaitijd vrouwtjes met legbuis en mannetjes felgekleurd.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/51/bittervoorn.html?tab=1

Oog rood aan bovenzijde, bek eindstandig, voorzijde van rugvin en voorzijde buikvin direct boven elkaar.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/25/blankvoorn.html?tab=1

Platte vis, beide ogen aan één zijde, verticale staartbeweging.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/72/bot.html?tab=1

Let op! Lijkt op Kolblei.

De oogdiameter is kleiner dan de afstand van het oog tot de punt van de bek, bek onderstandig en ver uitstulpbaar.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/27/brasem.html?tab=1

Brasem of kolblei, verschil niet zichtbaar.

Voor de rugvin 2-4 stekels, anaal- en rugvin ver achterop het lichaam. Mannetjes in paaitijd rode buik en blauwe ogen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/63/driedoornige-stekelbaars.html?tab=1

Bek eindstandig, zanderig gekleurd, horizontale en/of verticale donkere vlekken.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/52/elrits.html?tab=1

Er is geen vis zichtbaar op dit beeld!

Let op! Lijkt op karper.

Wilde goudvis, zilvergrijs gekleurd, geen bekdraden, lange hoekige rugvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/38/giebel.html?tab=1

Let op! Lijkt op karper en kopvoorn.

Gemiddelde lengte 60-100 cm. Stevige eindstandige bek, zonder bekdraden. Korte rugvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/33/graskarper.html?tab=1

Een grondel soort. Lengte 5-15 cm. Bolronde vinnen, platte buik, grote kop, bek en ogen.

Let op! Lijkt op bermpje en kleine modderkruiper.

Langwerpig lichaam, 10 bekdraden, zandbruin gekleurd met donkere banden in de lengterichting.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/54/grote-modderkruiper.html?tab=1

Onderstandige bek met 4 bekdraden waarvan 2 goed zichtbaar in hoek van de bek, hoge rug, lange hol ingesneden rugvin, dikke staart, relatief grote schubben.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/31/karper.html?tab=1

Let op! Lijkt op bermpje en grote modderkruiper.

Klein en langwerpig, wit grijs lichaam met duidelijke rij vlekken op flanken.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/55/kleine-modderkruiper.html?tab=1

Let op! Lijkt op brasem.

Oogdiameter is groter dan afstand van oog tot uiteinde bek. Jonge vis vaak opvallend zilver.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/28/kolblei.html?tab=1

Let op! Lijkt op graskarper.

Verlengd lichaam, brede ronde kop, anaalvin bolrond.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/45/kopvoorn.html?tab=1

Let op! Lijkt op paling of meerval.

Slangvormige vis, met kindraad, gescheiden rugvin met achterste rugvin doorlopend tot staart, puntige buikvinnen iets voor borstvinnen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/61/kwabaal.html?tab=1

Brede bek,  6 bekdraden waarvan 2 hele lange, kleine ogen, achterste deel lichaam aan onderzijde lange vinzoom doorlopend tot staart, hele kleine rugvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/57/meerval.html?tab=1

Slangvormige vis, overachterlijf loopt zowel aan de boven- als onderzijde een lange vinzoom naar de staart.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/10/aal-of-paling.html?tab=1

Voorzijde rugvin bevat stekels, lichaam marmerkleurig en gestipt, groot donker oog.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/67/pos.html?tab=1

Grote kikkerachtige kop, brede bek, grote ronde waaiervormige borstvinnen, aaneengrenzende rugvinnen, zandkleurig met stippenpatroon op lichaam en vinnen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/69/rivierdonderpad.html?tab=1

Let op! Lijkt op bermpje.

Bek is onderstandig, 2 bekdraden aanwezig, vlekkenlijn op zijde lichaam.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/48/riviergrondel.html?tab=1

Let op! Lijkt op beekprik.

Klein slangvorming, zuigbek, 7 kieuwopeningen als stippen op flank, larven missen ogen. Groter en meer zilverkleuring dan beekprik.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/4/rivierprik.html?tab=1

Puntje onderkaak valt in een kuiltje van de bovenkaak. Schuin omhoog gerichte bek loopt door tot onder het oog.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/42/roofblei.html?tab=1

Bek bovenstandig, vaak opvallend rode vinnen, voorzijde rugvin achter voorzijde buikvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/26/ruisvoorn.html?tab=1

Let op! Lijkt op blankvoorn en kopvoorn.

Eindstandig bek, slank en zilverkleurig, borst- en buikvinnen licht gekleurd, iris soms lichtgeel.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/43/serpeling.html?tab=1

Brede platte bek, rug- en anaalvin op achterzijde van het lichaam.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/23/snoek.html?tab=1

Twee rugvinnen zijn gescheiden, bovenkaak loopt door tot achter het oog. Grote glazige ogen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/66/snoekbaars.html?tab=1

Voor de rugvin 9 - 11 stekels, rug- en anaalvin ver achterop lichaam, buik zilverkleurig.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/64/tiendoornige-stekelbaars.html?tab=1

Klein zilverig, bovenstandige bek, relatief grote ogen, stompe kop, afgeronde vinnen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/50/vetje.html?tab=1

Let op! Lijkt op blankvoorn, kopvoorn, serpeling en roofblei.

Eindstandige bek, langwerpige zilverkleurig lichaam, holronde anaalvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/44/winde.html?tab=1

Let op! Lijkt op zeeforel.

Bovenkaak loopt door tot onder oog, kleine vetvin op rug aanwezig, zilver gekleurd met lichtgevlekte blauwgrijze rug, vlekken vooral boven zijlijn, gevorkte staart.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/14/zalm.html?tab=1

Let op! Lijkt op zalm.

Onderkaak loopt door tot achter oog, kleine vetvin op rug, zilverkleurig met bruinzwarte stippen, vlekken zowel boven- als onder zijlijn, staart vrijwel niet gevorkt.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/15/zeeforel.html?tab=1

Oog heeft oranje iris, vinnen zijn bolrond, 2 korte bekdraden.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/36/zeelt.html?tab=1

Kleurijk blauw-rood gevlekt met patroon op kop, zwarte vlek op kieuwdeksel, stekelige tweedelige rugvin.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/68/zonnebaars.html?tab=1

Ik zie wel vis, maar de soort is niet herkenbaar!